برای آموزش مجازی بدو خدمت مسئولین فنی، هرروز هفته و در هرلحظه از شبانه روز میتوانید ثبت نام کنید یا در آزمون آنلاین آن شرکت نمایید

گواهینامه دوره بدو خدمت، فقط شنبه هرهفته صادر و ارسال میگردد

دوره آموزشی آنلاین فرآورده های آردی

مدرس : دکتر آسیه حسن زاده

(عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال در صنعت غذا)

————————————————

ارسال معرفینامه شرکت شهرکها برای واحدهای تولیدی استان یزد الزامی میباشد

برای دریافت معرفینامه کلیک نمائید

حتما معرفینامه در سربرگ واحد تولیدی تایپ و پس از مهر و امضا شدن توسط واحد، به شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ واتساپ گردد

هزینه دوره را به شماره کارت ۱۲۲۶-۵۶۹۲-۶۹۷۵-۶۰۳۷ بنام افتخاری واریز، و فیش، نام و نام خانوادگی و کدملی را به شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ از طریق واتساپ ارسال نمائید.

نام کاربری و رمز ورود برای ورود به کلاس، کدملی میباشد

تا پیش از برگزاری کلاس، امکان ورود وجود ندارد، لطفا تماس نگیرید