برای آموزش مجازی بدو خدمت مسئولین فنی، هرروز هفته و در هرلحظه از شبانه روز میتوانید ثبت نام کنید یا در آزمون آنلاین آن شرکت نمایید

گواهینامه دوره بدو خدمت، فقط شنبه هرهفته صادر و ارسال میگردد

دوره آموزشی آنلاین ایزو ۹۰۰۱

————————————————

ارسال معرفینامه شرکت شهرکها برای واحدهای تولیدی استان یزد الزامی میباشد

برای دریافت معرفینامه کلیک نمائید

حتما معرفینامه در سربرگ واحد تولیدی تایپ و پس از مهر و امضا شدن توسط واحد، به شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ واتساپ گردد

ثبت نام از طریق ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸

نام کاربری و رمز ورود برای ورود به کلاس، کدملی میباشد

تا پیش از برگزاری کلاس، امکان ورود وجود ندارد، لطفا تماس نگیرید