برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

نظرسنجی دوره های آموزشی غیرحضوری آنلاین

برای شرکت در ارزیابی پایان دوره آموزشی غیرحضوری باید وارد حساب کاربری خود شوید.