آزمون دوره مجازی آشنایی با مقررات بازرگانی

 

۱ – آزمون شامل پنج سؤال تستی میباشد

۲ – زمان آزمون پنج دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – برای صدور گواهی پایان دوره آموزشی، شرکت در نظرسنجی دوره، الزامی میباشد

۶ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۷ – در صورت مردود شدن در آزمون، تا سه دفعه با هماهنگی با شماره ۰۹۲۰۶۰۰۶۰۳۰ میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید

۸ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد