آزمون دوره های آموزشی آنلاین

آزمون دوره آنلاین صادرات و واردات

 

۱ – آزمون شامل ده سؤال تشریحی میباشد

۲ – زمان آزمون بیست دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – برای صدور گواهی پایان دوره آموزشی، شرکت در نظرسنجی دوره، الزامی میباشد

۶ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۷ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد