کارتابل آموزشی من

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

👤

آزمون دوره های آموزشی آنلاین

آزمون پکیج آموزشی آنلاین فرآورده های گوشت و شیلات – ۱ و ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۰

 

۱ – آزمون شامل پانزده سؤال تستی میباشد

۲ – زمان آزمون پانزده دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – برای صدور گواهی پایان دوره آموزشی، شرکت در نظرسنجی دوره های آموزشی از طریق « کارتابل آموزشی من » ، الزامی میباشد

۶ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۷ – در صورت مردود شدن در آزمون، تا سه دفعه با هماهنگی میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید

برای هماهنگی جهت باز نمودن آزمون، در پیام رسان « واتساپ » یا پیام رسان « ایتا » به شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ پیام دهید

مدت زمان باز بودن آزمون در هردفعه، نیم ساعت میباشد. لذا فقط در صورت آماده بودن برای انجام آزمون، هماهنگ نمایید تا آزمون باز شود

۸ – اولین نمره ثبت شده در هر روز مبنای قبولی یا ردی میباشد

نکته مهم : فواصل زمانی بین مردودی و باز شدن آزمون حداقل یک روز میاشد

۹ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد