برای دسترسی به محتوای این قسمت باید عضو سایت شوید

ارسال پیام به استاد

برای ارسال پیام به استاد مربوطه، در قسمت « به » ، نام کاربری استاد مربوطه را وارد نمایید.

نام کاربری اساتید آموزشگاه :

  • دکتر حبیبی : habibi
  • دکتر کمالی اردکانی : kamali
  • مهندس وحدتی : vahdati
  • مهندس قریشیان : ghorayshian

شما باید وارد شوید تا پیام خود را مشاهده کنید.