شناخت مدرک معتبر

چگونه مدرک و گواهینامه آموزشی معتبر را بشناسیم؟ – آیا مدارک آموزشی موسسه تان معتبر است؟ – چه مدرک آموزشی معتبر است؟ – کدام شرکت یا کشور مدرک معتبر تری دارند؟ – آیا این مدارک آموزشی که در سایت های آموزش مجازی ارائه می شود بین المللی و معتبر است؟ – آیا گواهینامه آموزشی رجیستر […]

همکاری آموزشی

آموزش بسیاری از شرکتها مایل به برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و مدیران خود می باشند تا از صلاحیت و دانش پرسنل خود اطمینان حاصل نمایند. این دوره ها به صورت جمعی و فردی و حتی در محل سازمانها قابل انجام می باشد آکادمی آموزشی آلپ ALP ACADEMY در سطح متفاوتی دوره های آموزشی […]